Lekdetectie en verzekering


Smoke Monkey geeft je graag wat meer info

Kan je lekdetectie en verzekering combineren ?

Ook schade als gevolg van een lek in je dak kan vergoed worden. Belangrijk is om op voorhand goed te weten wat jouw verzekering allemaal dekt en wat niet. Zo kom je zeker niet voor verrassingen te staan.

Verzekeraars zijn voorstander van het inzetten van lekdetectie, juist omdat er dankzij deze technieken gericht tijd word besteed naar het opsporen en herstellen van een lek. Het inschakelen van een lekdetectiebedrijf kost u in veel gevallen dan ook helemaal niets.

lekdetectie verzekering, lekdetectie kosten verzekering, lekdetectie brandverzekering, vochtschade, waterschade brandverzekering, waterschade verzekering, waterlek brandverzekering, insijpelend vocht, lekkage dak verzekering, waterinsijpeling via dak, vochtplekken plafond, waterlek verzekering, valt lekkage dak onder verzekering, waterschade,

Waterschade is gedekt in jouw brandverzekering. De brandverzekering dekt meerdere gevaren (stormschade, brand, explosie…) en onvoorziene schade door water aan woning en inboedel (indien je bij je brandverzekering ook in je inboedel verzekerd hebt). Waterschade behoort tot één van de basisdekkingen van de brandverzekering.

Opgelet: in de brandverzekering wordt er een onderscheid gemaakt tussen waterschade en overstromingen. Waterschade door een lek in de leidingen of door waterinsijpeling zijn gedekt in de waarborg waterschade. Schade ten gevolge van een overstroming valt onder de waarborg natuurrampen.


Wat dekt de waarborg waterschade?

Wanneer je waterschade hebt opgelopen, komt de waarborg waterschade in de volgende gevallen tussen:

 • Schade veroorzaakt door een lek
 • Schade veroorzaakt door insijpeling van water door het dak
 • Schade veroorzaakt door water afkomstig van je sanitaire installatie of elektrische toestellen
 • Schade veroorzaakt door problemen met leidingen

  Denk maar aan een wasmachine die lekt of een waterleiding die is gesprongen waardoor je vloer waterschade vertoont. Dat zijn zaken die door de waarborg waterschade worden gedekt.

  In principe zal de verzekeraar steeds alleen de gevolgschade betalen, zoals je houten vloer die beschadigd is, de muur die opnieuw dient geschilderd te worden, … De herstelling van bvb een gesprongen leiding zal je meestal zelf dienen te betalen.


  Wat dekt de waarborg waterschade niet?

  De waarborg waterschade dekt een aantal zaken niet. In de volgende gevallen komt de waarborg waterschade niet tussen:

  • Schade die te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of voorzorg
  • Schade aan de toestellen of leidingen die het schadegeval hebben veroorzaakt
  • Schade aan daken waarlangs het water binnengesijpeld is

   Er bestaan heel wat gevallen waarbij de waarborg waterschade niet tussenkomt. Vraag er gerust naar bij jouw verzekeraar of verzekeringsmakelaar.


   Wat moet ik doen wanneer ik waterschade heb?

   Zelfs wanneer je voldoende voorzorgsmaatregelen neemt, kan waterschade zich steeds voordoen. Indien dat het geval is, kan je de onderstaande stappen volgen voor een correcte schaderegeling:

   • Neem foto’s van de schade als bewijsmateriaal
   • Vul het proces-verbaal voor waterschade in of een gedetailleerd verslag van de situatie
   • Vul het aangifteformulier samen in als er een derde bij betrokken is
   • Stuur jouw brandverzekeraar de aangifte van het schadegeval, de foto’s en de facturen van eventuele herstellingen
   • Laat ook nooit herstellingen uitvoeren zonder dat je akkoord hebt van je verzekeraar. Het dichten van het lek is uiteraard wel toegestaan, het uitbreken van je vloer en een nieuwe plaatsen kan echter een probleem vormen indien de verzekeraar niet overtuigd is van de schade.    Om een goede dienstverlening te kunnen bieden, moet een brandverzekeraar attent zijn op de risico’s die zijn verzekerden lopen. Maar door een degelijke preventie kan je vermijden dat je jouw woning blootstelt aan veelvuldige schade en kan je misschien je brandverzekeraar (of een andere) toch overtuigen om je woning (verder) te dekken.

    Waarom een verzekeraar na veel schade soms het contract beëindigt !


    Het basisprincipe van een brandverzekering is eenvoudig: samen met een hele groep anderen betaal je premies en het bedrag dat daarmee verzameld wordt, moet dienen om de mensen uit die groep te vergoeden die schade oplopen, ook al beheren ze hun woning als goede huisvader. Het verzekeringscontract bepaalt in welke gevallen en voor welk bedrag een verzekerde recht heeft op een schadevergoeding.

    De verzekeraar is attent op de risico’s die de verzekerden lopen. Een verzekering laat toe om solidair te zijn maar anderzijds moet die solidariteit ergens een grens hebben, willen we niet allemaal meer premie betalen omwille van de talrijke schadegevallen van enkelen, in het bijzonder als die te wijten zijn aan een gebrek aan onderhoud of voorzorgmaatregelen.

    Zo gebeurt het dat een verzekeraar het contract opzegt wanneer een woning verschillende keren schade heeft gehad in dergelijke omstandigheden.

    Je brandverzekeraar heeft het recht om naar aanleiding van de jaarlijkse vervaldag het contract op te zeggen zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Hij mag dat ook doen na een schadegeval. Jij hebt als klant uiteraard ook het recht om dat in deze gevallen te doen.


    Denk altijd preventief en ga gerust de dialoog aan    Je kan dit vermijden door zorgvuldig om te gaan met de risico’s waaraan je woning is blootgesteld. Met enkele preventiemaatregelen kom je al een heel eind. Een preventieve inspectie van je dak is daar 1 van.


    De attesten die Smoke Monkey opstelt kan je ook aan je verzekeringsmaatschappij of makelaar bezorgen. Dan heb je alvast een attest van je dak dat deze waterdicht en conform is. Uiteraard kunnen er alle preventie ten spijt nog allerlei dingen gebeuren, en dan kan je natuurlijk rekenen op je brandverzekering.

    Ook na meerdere schadegevallen zal je brandverzekeraar hoogstwaarschijnlijk niet onmiddellijk overgaan tot de opzegging van het contract maar met jou afspreken welke maatregelen je best neemt om te voorkomen dat er binnen de kortste keer opnieuw schade is. Deze afspraken maken dan deel uit van voorwaarden voor het behouden van de dekking. Is er later opnieuw schade waarbij blijkt dat de afgesproken maatregelen (die de schade hadden kunnen vermijden) niet werden genomen, dan begrijp je dat jouw verzekeraar zijn tussenkomst zou kunnen verminderen of zelfs weigeren.

    Soms stelt de verzekeraar een hogere franchise voor om je aan te moedigen preventiemaatregelen te nemen.

    Ook als je brandverzekeraar het contract dreigt op te zeggen na een reeks schades, dan kan je altijd met hem in dialoog gaan en hem bijvoorbeeld uitleggen welke werken je hebt laten uitvoeren of je van plan bent uit te voeren om te vermijden dat dergelijke schade zich opnieuw voordoet.

    Als je verzekering toch opgezegd wordt en je op zoek moet gaan naar een andere brandverzekeraar loont het de moeite dat via verschillende distributiekanalen (agenten, makelaars, directe verzekeraars en banken) te doen om je alle kansen te geven om een nieuwe branddekking te verkrijgen.

    In je zoektocht heb je er alle belang bij om aan te tonen dat je woning in goede staat is, eventueel door voor te stellen om een expert te laten langskomen om dit vast te stellen.

    Smoke Monkey is voorstander van preventieve controles, zo beperk je de kopzorgen achteraf !


    Vraag na bij je verzekering of lekdetectie een mogelijkheid is!

    Maandag - Donderdag
    09:00 - 17:00
    Vrijdag
    09:00 - 16:00
    Zaterdag - Zondag
    Gesloten

       Like en deel op :

    Copyright © Alle rechten voorbehouden