Privacybeleid

Smoke Monkey


Je leest op dit moment de privacy verklaring van Smoke Monkey. Smoke Monkey is een  verdeler van rookgeneratoren. Wij verdelen de ROM eSTEAM rookgenerator. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Smoke Monkey verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Smoke Monkey, neem dan gerust contact op! info@smokemonkey.be.

A. Doel gegevens


Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Smoke Monkey. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van nieuwsbrieven
 • Smoke Monkey stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling.
 • Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Smoke Monkey.
 • Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 • Contact opnemen
 • Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Smoke Monkey via de website.
 • In dit formulier wordt echter alleen
  gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.
 • Doel gegevens


 • Analytics
 • De website van Smoke Monkey verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics.
 • Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
 • Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.


 • Contact opnemen
 • Op het moment dat je contact opneemt met Smoke Monkey via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Analytics
 • De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres.

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


 • Beveiliging


Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde
systemen en software. De persoonsgegevens die door Smoke Monkey of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.
Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Smoke Monkey. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 • Jouw Rechten
 • Recht op inzage


  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Smoke Monkey vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je
  door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Smoke Monkey. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

  • Recht op rectificatie

  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Smoke Monkey. Je gegevens
  omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

  • Recht op overdracht
   Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Smoke Monkey opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Smoke Monkey al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
   Recht op wissen van gegevens
   Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Smoke Monkey vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
  • Recht op het indienen van een klacht

   Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Smoke Monkey niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via mail info@smokemonkey.be.
  • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)


   Wil jij niet dat Smoke Monkey jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
   Het gebruik maken van deze rechten kan via info@smokemonkey.be.   • Plichten

    

   Smoke Monkey verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij
   aan het aanbieden van diensten of producten van Smoke Monkey via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
   De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Smoke Monkey de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt
   gedeeld met Smoke Monkey met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een
   dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

   Smoke Monkey behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Smoke Monkey dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Smoke Monkey te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.   Heb je toch nog vragen over ons privacybeleid ?


   Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.   info@smokemonkey.be

   Maandag - Woensdag
   09:00 - 17:00
   Donderdag
   Gesloten
   Vrijdag
   09:00 - 16:00
   Zaterdag - Zondag
   Gesloten

   Bij Smoke Monkey Bv streven wij naar net dat iets meer in onze producten en diensten . Onze administratie is bereikbaar tijdens onze openingsuren. Voor een bezoek bij Smoke Monkey vragen wij vriendelijk om vooraf een afspraak te maken.

   Copyright © Alle rechten voorbehouden